Returneringspolitik

Når du køber varer på hjemmesiden, har du som kunde en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage, der gælder fra den dato, hvor du har modtaget en vare, du har bestilt.

Når du udøver din fortrydelsesret:

Du skal give os besked om, at du fortryder din beslutning. Meddelelsen skal sendes til os på support@vrgaming.dk inden for 14 dage efter modtagelsen af varerne. Din besked skal tydeligt angive dit navn, din adresse, din e-mailadresse, dit ordrenummer og de varer, der skal returneres.

Du skal returnere produkterne til os straks og senest inden for de lovbestemte 14 dage efter meddelelsen om fortrydelsesret.

Vi tilbyder ikke gratis returnering. Du som kunde betaler altid for returneringen til os. Som kunde bestemmer du selv, hvilken returmulighed der passer bedst til din returnering, afhængigt af værdien af den vare, der returneres.

Vi kan sende dig et returfragtseddel, hvis du ønsker det. Brugt returkupon vil blive opkrævet 79 DKK Alternativt kan du selv betale for returfragten.

Vi forbeholder os retten til at fratrække et beløb svarende til værdiforringelsen i forhold til produktets oprindelige værdi i tilfælde af et brugt eller beskadiget produkt fra tilbagebetalingsbeløbet.

Vi refunderer pengene inden for 14 dage efter modtagelsen af returneringen, hvis du gør brug af din fortrydelsesret, eller hvis der er truffet afgørelse om tilbagebetaling i en klagesag.

Fortrydelsesretten gælder ikke for:

  • Produkter, der er forseglet af sundheds- eller hygiejnemæssige årsager, og hvor forseglingen er blevet brudt af dig.
  • Produkter, der har karakter af en forseglet lyd- eller videooptagelse, og hvor forseglingen er blevet brudt af dig.
  • Et produkt, som er skræddersyet specielt til dig eller har et tydeligt personligt præg efter dine ønsker.
  • Tjenester, der er blevet gennemført, og hvor du udtrykkeligt har accepteret, at tjenesten påbegyndes uden fortrydelsesret.

Du kan læse mere om den juridiske fortrydelsesret her.

Klager og krav

Hvis produktet er beskadiget eller forkert sendt, når det ankommer, forpligter vi os i overensstemmelse med gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning til at udbedre fejlen gratis.

Du skal altid kontakte os for at få en godkendelse, før du returnerer en defekt vare.

Reklamationen skal sendes straks efter, at manglen er blevet opdaget.

Hvordan går du videre med en reklamation?

Eventuelle fejl og mangler skal altid indberettes til support@vrgaming.dk med angivelse af navn, adresse, e-mailadresse, ordrenummer og en beskrivelse af fejlen.

Hvis vi ikke kan afhjælpe fejlen eller levere et lignende produkt, refunderer vi dig det defekte produkt i overensstemmelse med gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. Vi betaler for returforsendelse i tilfælde af godkendte klager.

Vi forbeholder os retten til at afvise en reklamation, hvis det viser sig, at produktet ikke er defekt i overensstemmelse med gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. I tilfælde af klager følger vi de retningslinjer, der findes på det svenske klagenævnet, se arn.se.